Waves
Delfin- oHvalobservation 

Dolphin & Whale Spotting
Jeg påbegyndte mit speciale om hvidnæse-delfiner i Island i sommeren 1997. Jeg startede i Husavik og tog senere til Keflavik. Begyndte at arbejde som guide for Dolphin & Whale Spotting i 1998, og har arbejdet som guide i somrene 1999, 2000 og 2001. Begyndte et foto-identifikationsprojekt af hvidnæse-delfinerne i sommeren 1998. Et mere intensivt fotoidentifikations-projekt blev udført i samarbejde med Troels Jacobsen i somrene 2001-2004. Foto-identifikationsprojektet udføres stadig.

Holmsberg
Pukkelhval tæt ved fyrtårnet ved Holmsberg viti, Island.Startside

Husavik

Uddannelse

Forskning

Publikationer

Kongresser
og møder

Galathea 3


Dagbog